It’s time to think different about your Contracting and Financial workflow...

INGYENES AZONOSÍTÁS ÉS E-ALÁÍRÁS PROMÓCIÓ

A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. (székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 26. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-294941, képviseli: dr. Romhány Gergely ügyvezető) Szolgáltatás nyújtása során az alábbi kedvezményt nyújtja, amelyre vonatkozóan – az Általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt II. fejezet 8. pontjára tekintettel – az Ingyenes azonosítás és e-aláírás promóció  elnevezésű szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:

1.Általános rendelkezések

1.1. Szervező: TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.
1.2. Időbeli hatály: 2020. március 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020. április 30. napjáig

2. Fogalmak:

TrustChain Platform, Platform: A https://www.trustchain.systems, és a https://www.trustchain.com Url-címek alatt elérhető online szerződéskötő platform.

Felhasználó: Azon magánszemélyek, akik regisztrálták magukat egy TC fiók (Tanúsítási folyamat sikeres lezárultát követően a megnevezése: Céges fiók) alá a Platformra.

Azonosított Felhasználó: Az Azonosítás a Platformon elérhető azon folyamat, amelynek során a Felhasználó TC fiókja összekapcsolásra kerül a Felhasználó Evrotrust fiókjával. Az összekapcsolást követően a Felhasználó számára használhatóvá válik a Platform egyszerű dokumentum aláíró megoldása a Sign&Send.

Tanúsított cég A Tanúsítás a Platformon elérhető azon folyamat, amelynek során adott cég vezető tisztségviselője letölteti a Platformmal a hatályos cégadatokat és ellenőrizteti a felhasználó képviseleti jogának meglétét a cégben. A folyamatot jelenleg kizárólag magyar és cseh cégek tudják lefolytatni. Kizárólag azonosított cégek jelenhetnek meg nyilvánosan a Partnerkeresőben és használhatják a SimpleContract szolgáltatást.

Szolgáltatás: A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által létrehozott online TrustChain Platform, amelyen online szerződések létrehozása, finanszírozásuk és ellenőrzésük elősegítése, valamint a szerződések megfelelő teljesítésének támogatása történik, továbbá elektronikus dokumentumok létrehozása és aláírása.

Evrotrust: Azon bizalmi szolgáltató, amely az elektronikus aláírás hitelesítési tanúsítvány folyamatát biztosítja a www.evrotrust.com weboldalon és az Evrotrust mobil applikáción keresztül.

Barion: Azon szolgáltató, amely az e-pénz tranzakciókkal kapcsolatos felületet biztosítja a Szolgáltatás nyújtásához a www.barion.com weboldalon keresztül. A Barion a saját szolgáltatásait a mindenkor hatályban lévő általános szerződési feltételei szerint nyújtja.

E-aláírás: Minősített elektronikus aláírás és ebbe ágyazott időbélyeg.

Számlázás: A TrustChain Platform a tárgyhóban minden felhasznált elektronikus aláírást és a tárgyhóban a harmadik cégadatfrissítést követően igényelt minden további cégadatfrissítés díját a tárgyhót követő első munkanapon összesítve számlázza.

2. Promóció

2.1. A globális egészségügyi vészhelyzet miatt az üzletmenet folytonosságának elősegítése érdekében a promóció Időbeli hatályának tartama alatt a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. felhasználónként 50 darabig ingyenessé teszi az Evrotrust által kibocsátott minősített elektronikus aláírások tanúsítványainak a TrustChain Platformon keresztül történő (tehát a Platformról érkező dokuemntumok esetében), az Evrotrust mobil applikáció általi használatát.

2.2. Az ingyenes elektronikus aláírás kizárólag a TrustChain Platform és a Szolgáltatás használata esetén vehető igénybe. Ebben az esetben a Felhasználó jogosult ingyenesen igénybe venni a TrustChain Platformon keresztül használt Evrotrust által kibocsátott tanúsítványon alapuló e-aláírást a promóció időbeli hatálya alatt. A Felhasználó maximum 50 db ingyenes e-aláírásra jogosult.

2.3. Minden Felhasználó jogosult az ingyenes e-aláírás igénybevételére, a promóció Időbeli hatálya alatt.

2.4. Az e-aláírások ingyenes használatára a Felhasználó az Időszak leteltét követően már nem tarthat igényt.

2.5. A promóció nem érinti:

a) a Barion integrált szolgáltatásaival kapcsolatos díjakat (Online fizetési mód Szolgáltatási díja; Biztonságos fizetési mód Szolgáltatási díja) (Tanúsított cégek esetében merül fel)
b) a Cégadatfrissítési díjakat (Tanúsított cégek esetében merül fel)
c) és a Tanúsítási folyamat díját (Tanúsítandó cégek esetében merül fel)

2.6. Számlázáskor a számlán az e-aláírási díjak nettó 0 Ft-os egységárral fognak szerepelni. Amennyiben más fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatást nem vett igénybe a TrustChain Platform rendszerben, a felhasználó tudomásul veszi, hogy a számla ebben az esetben is kiállításra kerül nettó 0 Ft-os összeggel. Ebben az esetben is megküldésre kerül a számla, amely szigorú számadású bizonylatként kezelendő.

3. Résztvevők

A promócióban kizárólag azon, a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó vehet részt, aki a promóció Időbeli hatályának tartama alatt a TrustChain Platformra regisztrál és belép a Platformra, illetve, Azonosított felhasználóként és/vagy Tanúsított cég alá rendelt Aláíró jogosultságú felhasználóként használja azt (legalább egyszer belép a Platformra).

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Amennyiben a Felhasználónak a promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt a promo@trustchain.com címre juttathatja el.

4.2. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. jogosult a jelen Szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.

4.3. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén az érintett Felhasználót kizárja a promócióból, amelyről az érintett Felhasználót a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti.

4.4. A promócióban való részvétellel a Felhasználó elfogadja a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket.

Budapest, 2020. március 20.

 

Pénzvisszafizetési promóció – E-aláírások díja

A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc körút 7., cégjegyzékszám: 01-09-294941, képviseli: dr. Romhány Gergely ügyvezető) Szolgáltatás nyújtása során az alábbi kedvezményt nyújtja, amelyre vonatkozóan – az Általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt II. fejezet 8. pontjára tekintettel – a Pénzvisszafizetési Promóció – E-aláírások díja elnevezésű szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:

1. Általános rendelkezések

1.1. Szervező: TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.
1.2. Időbeli hatály: 2019. november 25. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020. január 31. napjáig

2. Fogalmak:

Azonosítás: Jelenti a Társaságnak a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. általi közhiteles cégnyilvántartásból történő beazonosítását és az Aláírónak az Evortrust általi távoli személyazonosságának sikeres megállapítását.

Szolgáltatás: A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által létrehozott online TrustChain Platform, amelyen online szerződések létrehozása, finanszírozásuk és ellenőrzésük elősegítése, valamint a szerződések megfelelő teljesítésének támogatása történik.

Társaság: Azon magyarországi közhiteles cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely nevében a TrustChain Platformra regisztráltak, elfogadták az annak használatához kapcsolódó ÁSZF-ben foglalt feltételeket és amely nevében a Szolgáltatás igénybevételével az Aláíró szerződéseket aláír.

Aláíró: Tanúsításon túlesett azon természetes személy, aki a legteljesebb felhatalmazással használja a TrustChain Platformon a Szolgáltatást, korlátozás nélkül minden funkcióhoz hozzáfér. Kizárólag a Társaság azon tövényes képviselői szerezhetnek Aláíró szerepet a TrustChain Platformon, akik szerepelnek a közhiteles cégnyilvántartásban.

TrustChain Platform: Az a felület, ahol a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a Szolgáltatást nyújtja.

Barion: Azon szolgáltató, amely az e-pénz tranzakciókkal kapcsolatos felületet biztosítja a Szolgáltatás nyújtásához a www.barion.com weboldalon keresztül. A Barion a saját szolgáltatásait a mindenkor hatályban lévő általános szerződési feltételei szerint nyújtja.

Evrotrust: Azon bizalmi szolgáltató, amely az elektronikus aláírás hitelesítési tanúsítvány folyamatát biztosítja a www.evrotrust.com weboldalon és az Evrotrust telefonos applikáción keresztül.

3. Promóció

3.1. A promóció Időbeli hatályának tartama alatt a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. pénzvisszafizetési garanciát vállal azon Társaság tekintetében, amely nem elégedett a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által nyújtott Szolgáltatással.

3.2. A pénzvisszafizetési garancia kizárólag a TrustChain Platform és a Szolgáltatás használata esetén vehető igénybe. Ebben az esetben a Társaság jogosult visszaigényelni TrustChain Platformon keresztül lebonyolított valamennyi Evrotrust elektronikus aláírási díjjal kapcsolatos összeget.

3.3. A Társaság akkor jogosult a pénzvisszafizetési garanciával élni, ha a promóció Időbeli hatálya alatt új felhasználóként regisztrál a TrustChain Platformra és az Azonosítás sikeresen megtörtént. A Társaságnak az Azonosítás lezárultát követő 3 hónapos időtartam alatt (a továbbiakban: Időszak) van lehetősége a pénzvisszafizetési garancia iránti igényét előterjesztenie.

3.4. A pénzvisszafizetési garanciára a Társaság az Időszak leteltét követően már nem tarthat igényt. A Társaság pénzvisszafizetési garancia iránti igényt az Időszakon belül kizárólag egy alkalommal terjeszthet elő.

3.5. A pénzvisszafizetési garancia nem terjed ki:

a, az Evrotrust szolgáltatásaihoz köthető Azonosítás díjra,
b, a Barion szolgáltatásával kapcsolatos díjakra és
c, az adatfrissítési díjak

visszaigénylésére.

3.6. Az elektronikus aláírások díjainak visszatérítése érdekében a Társaságnak legkésőbb az Időszak leteltét követő 15 napon belül egy e-mailt szükséges küldenie a promo@trustchain.com címre. A Társaság az Időszak leteltetét követő 15 napon túl nem tarthat igényt pénzvisszafizetési garanciára.

3.7. Az e-mailnek tartalmaznia kell

a, az Aláíró nevét,
b, a Társaság nevét, akinek a nevében az a) pontban meghatározott személy regisztrált és
c, a Társaság pénzvisszafizetésre vonatkozó igényét.

3.8. Az e-mail mellékleteként a Társaság köteles csatolni azokat az elektronikus számlákat, amelyek tekintetében a pénzvisszafizetési garanciát igénybe kívánja venni.

3.9. Az e-mail megküldésével egyidejűleg a Társaságnak elektronikus úton csatolnia szükséges vagy tértivevényes küldeménnyel meg kell küldenie a Minőségi kifogás bejelentéséhez szükséges aláírt adatlapot (a továbbiakban: Adatlap), amely a jelen Szabályzat mellékletét képezi. Az elektronikus úton megküldött Adatlapot a Társaság minősített elektronikus aláírással köteles aláírni. Az Adatlap szerkeszthető formában letölthető: Minőségi-kifogás-bejelentéséhez-szükséges-adatlap_TrustChain 

3.10. Amennyiben az Adatlap nem érkezik meg az Időszak leteltetét követő 15 napon belül a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. székhelyére, úgy a Társaság nem tarthat igényt pénzvisszafizetési garanciára.

3.11. A Társaság által elküldött pénzvisszafizetési igényt a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. saját hatáskörén belül jogosult elbírálni, és ha az igény bármely szempontból nem felel meg a jelen Szabályzatban foglaltaknak, akkor azt a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. jogosult elutasítani. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. mind a pénzvisszafizetési igény jóváhagyásáról, mind annak elutasításáról – a pénzvisszafizetési igény beérkezését követő – 1 héten belül e-mailben értesíti a Társaságot.

3.12. A Társaság pénzvisszafizetési igényének jóváhagyása esetén az érintett Evrotrust elektronikus aláírási díjakkal kapcsolatos eredeti számlák a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által érvénytelenítésre kerülnek, és az érvénytelenített számlákat a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a pénzvisszafizetési igény jóváhagyásáról szóló értesítéssel egyidejűleg megküldi a Társaság részére.

3.13. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. általi pénzvisszafizetési igény jóváhagyásától számított 2 héten belül a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. köteles a Társaság által a TrustChain Platformon elköltött összeget az Adatlapon megjelölt számlára átutalni.

4. Résztvevők

A promócióban kizárólag azon, a Szolgáltatást igénybe vevő, Társaság vehet részt, amely a promóció Időbeli hatályának tartama a TrustChain Platformra első alkalommal regisztrált és az Azonosítás sikeresen megtörtént.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A pénzvisszafizetési garancia érvényesítése során a Társaság TrustChain Platformon rögzített felhasználói fiókja nem kerül törlése. A felhasználói fiók törlését a Társaság az ÁSZF-ben rögzített módon kezdeményezheti.

5.2. Amennyiben a Társaságnak a promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt a promo@trustchain.com címre juttathatja el.

5.3. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. jogosult a jelen Szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.

5.4. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén az érintett Társaságot kizárja a promócióból, melyről az érintett Társaságot a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti.

5.5. A Társaság által a TrustChain Platform használata során megfizetett elektronikus aláírások díjai összegének megállapítása tekintetében a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. informatikai rendszere az irányadó.

5.6. A promócióban való részvétellel a Társaság elfogadja a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket.

Budapest, 2019. november 25.

 

PEAK CASHCARD

 

 TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc körút 7., cégjegyzékszám: 01-09-294941, képviseli: dr. Romhány Gergely ügyvezető) Szolgáltatás nyújtása során az alábbi kedvezményt nyújtja, amelyre vonatkozóan – az Általános szerződési feltételeiben („ÁSZF”) foglalt II. fejezet 8. pontjára tekintettel – a Promóciós Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg:

1. Általános rendelkezések

 • Szervező: TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.
 • Időbeli hatály: 2019. október 7. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2019. november 30. napjáig

2. Fogalmak

Szolgáltatás: A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által létrehozott online TC Platform, amelyen online szerződések létrehozása, finanszírozásuk és ellenőrzésük elősegítése, valamint a szerződések megfelelő teljesítésének támogatása történik.

TC PlatformAz a felület, ahol a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a Szolgáltatást nyújtja („TrustChain Platform”).

Társaság: Az a jogi személy, amely nevében a TC Platformra regisztráltak, elfogadták az annak használatához kapcsolódó ÁSZF-ben foglalt feltételeket és amely nevében a Szolgáltatás keretében a Simple Contract funkció  igénybevételével az Aláíró szerződéseket aláír.

Aláíró: Tanúsításon túlesett azon természetes személy, aki a legteljesebb felhatalmazással használja TC Platformon a Szolgáltatást, korlátozás nélkül minden funkcióhoz hozzáfér. Kizárólag a Társaság azon törvényes képviselői szerezhetnek Aláíró szerepet a TC Platformon, akik szerepelnek a hivatalos cégnyilvántartásban.

PEAK Financial: Peak Card Services Limited (székhely: Suites 7B & 8b 50 Town Range, Gibraltár, nyilvántartási szám: 111314) – a Peak Cashcard-nak és hozzá kapcsolódó Peak Wallet-nek a szolgáltatója, akitől a Promócióban résztvevő jogi személyek a jelen szabályzatban meghatározott kedvezményes szolgáltatást igénybe veszik.

Peak Cashcard: A PEAK Financial négy kontinensen, 88 országban szolgálja ki ügyfeleit CashCard-dal. A CashCard mögött egyedi IBAN számmal rendelkező elektronikus számlák állnak, maga a CashCard  prepaid Mastercard® bankkártya, amely biztonságos érintés nélküli fizetési lehetőséget biztosít a kártya tulajdonosának.

3. Promóció

 • TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a promóció keretében vállalja, hogy a PEAK Cashcard megrendelése érdekében vele adat-közvetítői szerződést (továbbiakban: Adat-közvetítői szerződés) kötő Társaságok (továbbiakban: Résztvevő) számára névleges, 100 Ft + ÁFA díjazásért a PEAK Financial ÁSZF-jében meghatározott feltételek szerinti bankkártya-megrendelési folyamat indításához szükséges adatokat továbbítja a PEAK Financial részére.
 • PEAK Financial a promóció keretében vállalja, hogy a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.-től a fentiek szerint kapott adatok alapján – annak megrendelése esetén – a PEAK Cashcard termékét Egyszeri Kibocsátási Díj nélkül, ingyenesen biztosítja a Résztvevő számára (továbbiakban: Kedvezményes bankkártya-kibocsátás). A Kedvezményes bankkártya-kibocsátás során kibocsátott PEAK Cashcard használta során felmerülő díjakra nem vonatkozik a jelen promóció keretében biztosított kedvezmény.
 • TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. az Adat-közvetítői szerződés megkötésére vonatkozó kezdeményezését a TC Platform Simple Contract termékét használva teszi meg, erről a Társaság a cég központi e-mail címén kerül értesítésre. Az Adat-közvetítői szerződéshez mellékletként csatolásra kerül a PEAK Financial Cashcard ÁSZF (magyar nyelven), PEAK Financial PEAKWALLET ÁSZF (angol nyelven), PEAK Financial Díjtáblázata (angol nyelven) és Adatkezelési Tájékoztatója (angol nyelven).
 • A promóció keretében megkötött Adat-közvetítői szerződések alapján TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül továbbítja a Résztvevő alábbi adatait a PEAK Financial részére:

Cégadatok:

 • Cégnév (teljes)
 • Székhely
 • Cégbejegyzés dátuma
 • E-mail cím (a TC Platformon a cég központi e-mail címe)
 • Telefonszám (a TC Platformon a cég központi telefonszáma)

Cég vezető tisztségviselőjének adatai:

 • Keresztnév (az Adat-közvetítői szerződés Aláírója)
 • Vezetéknév (az Adat-közvetítői szerződés Aláírója)
 • Születési dátum (az Adat-közvetítői szerződés Aláírója)
 • E-mail cím (a TC Platformon az Aláíró e-mail címe)
 • Telefonszám (a TC Platformon az Aláíró telefonszáma)
  • A Résztvevő az Adat-közvetítői szerződés aláírásával elfogadja, hogy a PEAK Financial a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által átadott adatok alapján PEAK Wallet regisztráció megkezdéséhez és a mobil applikáció letöltéséhez közvetlen linket küld ki a Résztvevő számára e-mailen keresztül.
  • A Résztvevő a promócióban foglalt kedvezményt olyan módon érvényesítheti, hogy az Adat-közvetítői szerződés megkötését és az adatok továbbítását követően a PEAK Financial-től kapott e-mailben szereplő linken keresztül letölti a PEAK Financial mobil applikációját és aktiválja a fiókját, ezzel megrendelve a Kedvezményes bankkártya kibocsátást.

4. Résztvevők

 • A promócióban minden olyan Magyarországon bejegyzett jogi személy Társaságnak lehetősége van részt venni, amely a TC Platformon 2019. november 30-ig a tanúsítási folyamaton sikeresen átesett és partneri viszonyt létesített TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.-vel. A promócióban az a Társaság vesz részt, amely megköti az Adat-közvetítői szerződést, ezzel kifejezve a promócióban való részvételi szándékát.
 • Kedvezményes bankkártya-kibocsátásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a Társaság és TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a TC Platformon 2019. november 30. napjáig megkötik az Adat-közvetítői szerződést. Minden Társaság csak egy Kedvezményes bankkártya-kibocsátásra tarthat igényt.

5. Egyéb rendelkezések

 • Amennyiben a Társaságnak a promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt a promo@trustchain.com e-mail címen keresztül juttathatja el a Szervezőhöz.
 • A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. jogosult a jelen Promóciós Szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.
 • A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén az érintett Társaságot kizárja a promócióból, amelyről az érintett Társaságot a a TC Platformon a cég központi e-mail címeként megadott e-mail címen értesíti.
 • A TC Platformra történő regisztrációval, belépéssel, illetőleg annak használatával a Társaság elfogadja a jelen Promóciós Szabályzatban meghatározott feltételeket.

Budapest, 2019. október 7.

We use cookies 🍪 to provide the best experience. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. For more information on cookies and your options see our Cookie & Privacy Policy.