It’s time to think different about your Contracting and Financial workflow...

INGYENES AZONOSÍTÁS ÉS E-ALÁÍRÁS PROMÓCIÓ
2020. március 20.

A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. (székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 26. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-294941, képviseli: dr. Romhány Gergely ügyvezető) Szolgáltatás nyújtása során az alábbi kedvezményt nyújtja, amelyre vonatkozóan – az Általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt II. fejezet 8. pontjára tekintettel – az Ingyenes azonosítás és e-aláírás promóció  elnevezésű szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:

1. Általános rendelkezések

1.1. Szervező: TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.
1.2. Időbeli hatály: 2020. március 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020. április 30. napjáig. Meghosszabbítva 2020. május 31-ig. Meghosszabbítva 2020. június 30-ig.

2. Fogalmak:

TrustChain Platform, Platform: A https://www.trustchain.systems, és a https://www.trustchain.com Url-címek alatt elérhető online szerződéskötő platform.

Felhasználó: Azon magánszemélyek, akik regisztrálták magukat egy TC fiók (Tanúsítási folyamat sikeres lezárultát követően a megnevezése: Céges fiók) alá a Platformra.

Azonosított Felhasználó: Az Azonosítás a Platformon elérhető azon folyamat, amelynek során a Felhasználó TC fiókja összekapcsolásra kerül a Felhasználó Evrotrust fiókjával. Az összekapcsolást követően a Felhasználó számára használhatóvá válik a Platform egyszerű dokumentum aláíró megoldása a Sign&Send.

Tanúsított cég A Tanúsítás a Platformon elérhető azon folyamat, amelynek során adott cég vezető tisztségviselője letölteti a Platformmal a hatályos cégadatokat és ellenőrizteti a felhasználó képviseleti jogának meglétét a cégben. A folyamatot jelenleg kizárólag magyar és cseh cégek tudják lefolytatni. Kizárólag azonosított cégek jelenhetnek meg nyilvánosan a Partnerkeresőben és használhatják a SimpleContract szolgáltatást.

Szolgáltatás: A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által létrehozott online TrustChain Platform, amelyen online szerződések létrehozása, finanszírozásuk és ellenőrzésük elősegítése, valamint a szerződések megfelelő teljesítésének támogatása történik, továbbá elektronikus dokumentumok létrehozása és aláírása.

Evrotrust: Azon bizalmi szolgáltató, amely az elektronikus aláírás hitelesítési tanúsítvány folyamatát biztosítja a www.evrotrust.com weboldalon és az Evrotrust mobil applikáción keresztül.

Barion: Azon szolgáltató, amely az e-pénz tranzakciókkal kapcsolatos felületet biztosítja a Szolgáltatás nyújtásához a www.barion.com weboldalon keresztül. A Barion a saját szolgáltatásait a mindenkor hatályban lévő általános szerződési feltételei szerint nyújtja.

E-aláírás: Minősített elektronikus aláírás és ebbe ágyazott időbélyeg.

Számlázás: A TrustChain Platform a tárgyhóban minden felhasznált elektronikus aláírást és a tárgyhóban a harmadik cégadatfrissítést követően igényelt minden további cégadatfrissítés díját a tárgyhót követő első munkanapon összesítve számlázza.

2. Promóció

2.1. A globális egészségügyi vészhelyzet miatt az üzletmenet folytonosságának elősegítése érdekében a promóció Időbeli hatályának tartama alatt a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. felhasználónként 50 darabig ingyenessé teszi az Evrotrust által kibocsátott minősített elektronikus aláírások tanúsítványainak a TrustChain Platformon keresztül történő (tehát a Platformról érkező dokumentumok esetében), az Evrotrust mobil applikáció általi használatát.

2.2. Az ingyenes elektronikus aláírás kizárólag a TrustChain Platform és a Szolgáltatás használata esetén vehető igénybe. Ebben az esetben a Felhasználó jogosult ingyenesen igénybe venni a TrustChain Platformon keresztül használt Evrotrust által kibocsátott tanúsítványon alapuló e-aláírást a promóció időbeli hatálya alatt. A Felhasználó maximum 50 db ingyenes e-aláírásra jogosult.

2.3. Minden Felhasználó jogosult az ingyenes e-aláírás igénybevételére, a promóció Időbeli hatálya alatt.

2.4. Az e-aláírások ingyenes használatára a Felhasználó az Időszak leteltét követően már nem tarthat igényt.

2.5. A promóció nem érinti:

a) a Barion integrált szolgáltatásaival kapcsolatos díjakat (Online fizetési mód Szolgáltatási díja; Biztonságos fizetési mód Szolgáltatási díja) (Tanúsított cégek esetében merül fel)
b) a Cégadatfrissítési díjakat (Tanúsított cégek esetében merül fel)
c) és a Tanúsítási folyamat díját (Tanúsítandó cégek esetében merül fel)

2.6. Számlázáskor a számlán az e-aláírási díjak nettó 0 Ft-os egységárral fognak szerepelni. Amennyiben más fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatást nem vett igénybe a TrustChain Platform rendszerben, a felhasználó tudomásul veszi, hogy a számla ebben az esetben is kiállításra kerül nettó 0 Ft-os összeggel. Ebben az esetben is megküldésre kerül a számla, amely szigorú számadású bizonylatként kezelendő.

3. Résztvevők

A promócióban kizárólag azon, a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó vehet részt, aki a promóció Időbeli hatályának tartama alatt a TrustChain Platformra regisztrál és belép a Platformra, illetve, Azonosított felhasználóként és/vagy Tanúsított cég alá rendelt Aláíró jogosultságú felhasználóként használja azt (legalább egyszer belép a Platformra).

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Amennyiben a Felhasználónak a promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt a promo@trustchain.com címre juttathatja el.

4.2. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. jogosult a jelen Szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.

4.3. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén az érintett Felhasználót kizárja a promócióból, amelyről az érintett Felhasználót a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti.

4.4. A promócióban való részvétellel a Felhasználó elfogadja a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket.

Budapest, 2020. március 20.

Pénzvisszafizetési promóció – E-aláírások díja

A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc körút 7., cégjegyzékszám: 01-09-294941, képviseli: dr. Romhány Gergely ügyvezető) Szolgáltatás nyújtása során az alábbi kedvezményt nyújtja, amelyre vonatkozóan – az Általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt II. fejezet 8. pontjára tekintettel – a Pénzvisszafizetési Promóció – E-aláírások díja elnevezésű szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:

1. Általános rendelkezések

1.1. Szervező: TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.
1.2. Időbeli hatály: 2019. november 25. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020. január 31. napjáig

2. Fogalmak:

Azonosítás: Jelenti a Társaságnak a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. általi közhiteles cégnyilvántartásból történő beazonosítását és az Aláírónak az Evortrust általi távoli személyazonosságának sikeres megállapítását.

Szolgáltatás: A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által létrehozott online TrustChain Platform, amelyen online szerződések létrehozása, finanszírozásuk és ellenőrzésük elősegítése, valamint a szerződések megfelelő teljesítésének támogatása történik.

Társaság: Azon magyarországi közhiteles cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely nevében a TrustChain Platformra regisztráltak, elfogadták az annak használatához kapcsolódó ÁSZF-ben foglalt feltételeket és amely nevében a Szolgáltatás igénybevételével az Aláíró szerződéseket aláír.

Aláíró: Tanúsításon túlesett azon természetes személy, aki a legteljesebb felhatalmazással használja a TrustChain Platformon a Szolgáltatást, korlátozás nélkül minden funkcióhoz hozzáfér. Kizárólag a Társaság azon tövényes képviselői szerezhetnek Aláíró szerepet a TrustChain Platformon, akik szerepelnek a közhiteles cégnyilvántartásban.

TrustChain Platform: Az a felület, ahol a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a Szolgáltatást nyújtja.

Barion: Azon szolgáltató, amely az e-pénz tranzakciókkal kapcsolatos felületet biztosítja a Szolgáltatás nyújtásához a www.barion.com weboldalon keresztül. A Barion a saját szolgáltatásait a mindenkor hatályban lévő általános szerződési feltételei szerint nyújtja.

Evrotrust: Azon bizalmi szolgáltató, amely az elektronikus aláírás hitelesítési tanúsítvány folyamatát biztosítja a www.evrotrust.com weboldalon és az Evrotrust telefonos applikáción keresztül.

3. Promóció

3.1. A promóció Időbeli hatályának tartama alatt a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. pénzvisszafizetési garanciát vállal azon Társaság tekintetében, amely nem elégedett a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által nyújtott Szolgáltatással.

3.2. A pénzvisszafizetési garancia kizárólag a TrustChain Platform és a Szolgáltatás használata esetén vehető igénybe. Ebben az esetben a Társaság jogosult visszaigényelni TrustChain Platformon keresztül lebonyolított valamennyi Evrotrust elektronikus aláírási díjjal kapcsolatos összeget.

3.3. A Társaság akkor jogosult a pénzvisszafizetési garanciával élni, ha a promóció Időbeli hatálya alatt új felhasználóként regisztrál a TrustChain Platformra és az Azonosítás sikeresen megtörtént. A Társaságnak az Azonosítás lezárultát követő 3 hónapos időtartam alatt (a továbbiakban: Időszak) van lehetősége a pénzvisszafizetési garancia iránti igényét előterjesztenie.

3.4. A pénzvisszafizetési garanciára a Társaság az Időszak leteltét követően már nem tarthat igényt. A Társaság pénzvisszafizetési garancia iránti igényt az Időszakon belül kizárólag egy alkalommal terjeszthet elő.

3.5. A pénzvisszafizetési garancia nem terjed ki:

a, az Evrotrust szolgáltatásaihoz köthető Azonosítás díjra,
b, a Barion szolgáltatásával kapcsolatos díjakra és
c, az adatfrissítési díjak

visszaigénylésére.

3.6. Az elektronikus aláírások díjainak visszatérítése érdekében a Társaságnak legkésőbb az Időszak leteltét követő 15 napon belül egy e-mailt szükséges küldenie a promo@trustchain.com címre. A Társaság az Időszak leteltetét követő 15 napon túl nem tarthat igényt pénzvisszafizetési garanciára.

3.7. Az e-mailnek tartalmaznia kell

a, az Aláíró nevét,
b, a Társaság nevét, akinek a nevében az a) pontban meghatározott személy regisztrált és
c, a Társaság pénzvisszafizetésre vonatkozó igényét.

3.8. Az e-mail mellékleteként a Társaság köteles csatolni azokat az elektronikus számlákat, amelyek tekintetében a pénzvisszafizetési garanciát igénybe kívánja venni.

3.9. Az e-mail megküldésével egyidejűleg a Társaságnak elektronikus úton csatolnia szükséges vagy tértivevényes küldeménnyel meg kell küldenie a Minőségi kifogás bejelentéséhez szükséges aláírt adatlapot (a továbbiakban: Adatlap), amely a jelen Szabályzat mellékletét képezi. Az elektronikus úton megküldött Adatlapot a Társaság minősített elektronikus aláírással köteles aláírni. Az Adatlap szerkeszthető formában letölthető: Minőségi-kifogás-bejelentéséhez-szükséges-adatlap_TrustChain 

3.10. Amennyiben az Adatlap nem érkezik meg az Időszak leteltetét követő 15 napon belül a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. székhelyére, úgy a Társaság nem tarthat igényt pénzvisszafizetési garanciára.

3.11. A Társaság által elküldött pénzvisszafizetési igényt a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. saját hatáskörén belül jogosult elbírálni, és ha az igény bármely szempontból nem felel meg a jelen Szabályzatban foglaltaknak, akkor azt a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. jogosult elutasítani. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. mind a pénzvisszafizetési igény jóváhagyásáról, mind annak elutasításáról – a pénzvisszafizetési igény beérkezését követő – 1 héten belül e-mailben értesíti a Társaságot.

3.12. A Társaság pénzvisszafizetési igényének jóváhagyása esetén az érintett Evrotrust elektronikus aláírási díjakkal kapcsolatos eredeti számlák a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által érvénytelenítésre kerülnek, és az érvénytelenített számlákat a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a pénzvisszafizetési igény jóváhagyásáról szóló értesítéssel egyidejűleg megküldi a Társaság részére.

3.13. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. általi pénzvisszafizetési igény jóváhagyásától számított 2 héten belül a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. köteles a Társaság által a TrustChain Platformon elköltött összeget az Adatlapon megjelölt számlára átutalni.

4. Résztvevők

A promócióban kizárólag azon, a Szolgáltatást igénybe vevő, Társaság vehet részt, amely a promóció Időbeli hatályának tartama a TrustChain Platformra első alkalommal regisztrált és az Azonosítás sikeresen megtörtént.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A pénzvisszafizetési garancia érvényesítése során a Társaság TrustChain Platformon rögzített felhasználói fiókja nem kerül törlése. A felhasználói fiók törlését a Társaság az ÁSZF-ben rögzített módon kezdeményezheti.

5.2. Amennyiben a Társaságnak a promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt a promo@trustchain.com címre juttathatja el.

5.3. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. jogosult a jelen Szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.

5.4. A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén az érintett Társaságot kizárja a promócióból, melyről az érintett Társaságot a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti.

5.5. A Társaság által a TrustChain Platform használata során megfizetett elektronikus aláírások díjai összegének megállapítása tekintetében a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. informatikai rendszere az irányadó.

5.6. A promócióban való részvétellel a Társaság elfogadja a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket.

Budapest, 2019. november 25.

 

PEAK CASHCARD

 

 TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc körút 7., cégjegyzékszám: 01-09-294941, képviseli: dr. Romhány Gergely ügyvezető) Szolgáltatás nyújtása során az alábbi kedvezményt nyújtja, amelyre vonatkozóan – az Általános szerződési feltételeiben („ÁSZF”) foglalt II. fejezet 8. pontjára tekintettel – a Promóciós Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg:

1. Általános rendelkezések

 • Szervező: TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.
 • Időbeli hatály: 2019. október 7. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2019. november 30. napjáig

2. Fogalmak

Szolgáltatás: A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által létrehozott online TC Platform, amelyen online szerződések létrehozása, finanszírozásuk és ellenőrzésük elősegítése, valamint a szerződések megfelelő teljesítésének támogatása történik.

TC PlatformAz a felület, ahol a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a Szolgáltatást nyújtja („TrustChain Platform”).

Társaság: Az a jogi személy, amely nevében a TC Platformra regisztráltak, elfogadták az annak használatához kapcsolódó ÁSZF-ben foglalt feltételeket és amely nevében a Szolgáltatás keretében a Simple Contract funkció  igénybevételével az Aláíró szerződéseket aláír.

Aláíró: Tanúsításon túlesett azon természetes személy, aki a legteljesebb felhatalmazással használja TC Platformon a Szolgáltatást, korlátozás nélkül minden funkcióhoz hozzáfér. Kizárólag a Társaság azon törvényes képviselői szerezhetnek Aláíró szerepet a TC Platformon, akik szerepelnek a hivatalos cégnyilvántartásban.

PEAK Financial: Peak Card Services Limited (székhely: Suites 7B & 8b 50 Town Range, Gibraltár, nyilvántartási szám: 111314) – a Peak Cashcard-nak és hozzá kapcsolódó Peak Wallet-nek a szolgáltatója, akitől a Promócióban résztvevő jogi személyek a jelen szabályzatban meghatározott kedvezményes szolgáltatást igénybe veszik.

Peak Cashcard: A PEAK Financial négy kontinensen, 88 országban szolgálja ki ügyfeleit CashCard-dal. A CashCard mögött egyedi IBAN számmal rendelkező elektronikus számlák állnak, maga a CashCard  prepaid Mastercard® bankkártya, amely biztonságos érintés nélküli fizetési lehetőséget biztosít a kártya tulajdonosának.

3. Promóció

 • TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a promóció keretében vállalja, hogy a PEAK Cashcard megrendelése érdekében vele adat-közvetítői szerződést (továbbiakban: Adat-közvetítői szerződés) kötő Társaságok (továbbiakban: Résztvevő) számára névleges, 100 Ft + ÁFA díjazásért a PEAK Financial ÁSZF-jében meghatározott feltételek szerinti bankkártya-megrendelési folyamat indításához szükséges adatokat továbbítja a PEAK Financial részére.
 • PEAK Financial a promóció keretében vállalja, hogy a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.-től a fentiek szerint kapott adatok alapján – annak megrendelése esetén – a PEAK Cashcard termékét Egyszeri Kibocsátási Díj nélkül, ingyenesen biztosítja a Résztvevő számára (továbbiakban: Kedvezményes bankkártya-kibocsátás). A Kedvezményes bankkártya-kibocsátás során kibocsátott PEAK Cashcard használta során felmerülő díjakra nem vonatkozik a jelen promóció keretében biztosított kedvezmény.
 • TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. az Adat-közvetítői szerződés megkötésére vonatkozó kezdeményezését a TC Platform Simple Contract termékét használva teszi meg, erről a Társaság a cég központi e-mail címén kerül értesítésre. Az Adat-közvetítői szerződéshez mellékletként csatolásra kerül a PEAK Financial Cashcard ÁSZF (magyar nyelven), PEAK Financial PEAKWALLET ÁSZF (angol nyelven), PEAK Financial Díjtáblázata (angol nyelven) és Adatkezelési Tájékoztatója (angol nyelven).
 • A promóció keretében megkötött Adat-közvetítői szerződések alapján TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül továbbítja a Résztvevő alábbi adatait a PEAK Financial részére:

Cégadatok:

 • Cégnév (teljes)
 • Székhely
 • Cégbejegyzés dátuma
 • E-mail cím (a TC Platformon a cég központi e-mail címe)
 • Telefonszám (a TC Platformon a cég központi telefonszáma)

Cég vezető tisztségviselőjének adatai:

 • Keresztnév (az Adat-közvetítői szerződés Aláírója)
 • Vezetéknév (az Adat-közvetítői szerződés Aláírója)
 • Születési dátum (az Adat-közvetítői szerződés Aláírója)
 • E-mail cím (a TC Platformon az Aláíró e-mail címe)
 • Telefonszám (a TC Platformon az Aláíró telefonszáma)
  • A Résztvevő az Adat-közvetítői szerződés aláírásával elfogadja, hogy a PEAK Financial a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által átadott adatok alapján PEAK Wallet regisztráció megkezdéséhez és a mobil applikáció letöltéséhez közvetlen linket küld ki a Résztvevő számára e-mailen keresztül.
  • A Résztvevő a promócióban foglalt kedvezményt olyan módon érvényesítheti, hogy az Adat-közvetítői szerződés megkötését és az adatok továbbítását követően a PEAK Financial-től kapott e-mailben szereplő linken keresztül letölti a PEAK Financial mobil applikációját és aktiválja a fiókját, ezzel megrendelve a Kedvezményes bankkártya kibocsátást.

4. Résztvevők

 • A promócióban minden olyan Magyarországon bejegyzett jogi személy Társaságnak lehetősége van részt venni, amely a TC Platformon 2019. november 30-ig a tanúsítási folyamaton sikeresen átesett és partneri viszonyt létesített TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.-vel. A promócióban az a Társaság vesz részt, amely megköti az Adat-közvetítői szerződést, ezzel kifejezve a promócióban való részvételi szándékát.
 • Kedvezményes bankkártya-kibocsátásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a Társaság és TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a TC Platformon 2019. november 30. napjáig megkötik az Adat-közvetítői szerződést. Minden Társaság csak egy Kedvezményes bankkártya-kibocsátásra tarthat igényt.

5. Egyéb rendelkezések

 • Amennyiben a Társaságnak a promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt a promo@trustchain.com e-mail címen keresztül juttathatja el a Szervezőhöz.
 • A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. jogosult a jelen Promóciós Szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.
 • A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén az érintett Társaságot kizárja a promócióból, amelyről az érintett Társaságot a a TC Platformon a cég központi e-mail címeként megadott e-mail címen értesíti.
 • A TC Platformra történő regisztrációval, belépéssel, illetőleg annak használatával a Társaság elfogadja a jelen Promóciós Szabályzatban meghatározott feltételeket.

Budapest, 2019. október 7.

A legjobb élmény érdekében oldalunkon 🍪 sütiket használunk. Az „Elfogadom” gombra kattintva hozzájárul a sütik tárolásához, a webhely-navigáció javítása, a webhelyhasználat elemzése és a marketingtevékenységünk optimalizációja érdekében. A sütikről és a lehetőségekről bővebb információt a Cookie & Privacy Policy tartalmaz.